Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Levél Dr Molnár Attilla Polgármester Úrnak!

2017.08.06

komarom2.jpg

Ügyszám: 2017/KGYDPE/0804/1

Polgármesteri Hivatal

Komárom

Szabadság tér 1.

2900

Tisztelt Dr Molnár Attila Polgármester Úr!

Egyesületünk, a Klapka György Duna Polgárőr Egyesület ez év márciusában alakult meg

Komárom Város Rendőrkapitányság rendezvény termében azzal a céllal, hogy szervezett formában részt vegyen településünkön a bűn- és baleset-megelőzési, gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint környezetvédelmi feladatok megvalósításában, a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény (a továbbiakban: Ptv.) alapján.  Az egyesület törvényes keretek között működik. A Komárom-Esztergom Megyei Törvényszék PK.018/2017/4. számon vette nyilvántartásba, adószáma: 18901982-1-11.

Tagjai vagyunk a Komárom-Esztergom Megyei Polgárőr Szövetségnek, az Országos Polgárőr Szövetségnek és az Országos Polgárőr Szövetség Határvédelmi Polgárőr Tagozatának.

Rendőrségi együttműködési megállapodást kötöttünk a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitány úrral. Kezdeményeztük a BRFK Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányságon /1139 Budapest, Garam u. 19./, Barnácz István r. alezredes kapitányságvezető úrral is együttműködési megállapodás megkötését, majd ezt követően az Országos Polgárőr Szövetség Vízi Tagozatának is tagjai kívánunk lenni.

Jelenleg két szekciót működtetünk, az egyik a szárazföldi ahol klasszikus polgárőr tevékenységet végzünk 15 fővel, míg a vízi szekciónkban speciális vízi polgárőr bűnmegelőzési feladatokat végzünk 3 fővel. 15 tagunk már rendelkezik polgárőr igazolvánnyal, további 3 tagtársunk polgárőr igazolványa gyártás alatt van.

Az alapszabályunknak megfelelően működtetni szeretnénk egy ifjú polgár szekciót is. A polgárőr törvény 2015. évi módosítása lehetővé teszi a 14-18 év közötti fiatalok bevonását a polgárőrség munkájába. Egy sor új szabályt is előír a módosítás, például polgárőr alapismereti oktatást kapnak és az elsajátítás mértékéről vizsgán kell számot adniuk, a törvényes képviselőnek is alá kell írnia az ifjú polgárőr igazolvány igénylő lapot, esti szolgálatot csak szülői engedéllyel láthatnak el, egyszerre maximum legfeljebb 3 órás lehet az igénybevételük, mindenkor csak és kizárólag felnőtt polgárőrrel közösen tevékenykedhetnek.

Az Országos Polgárőr Szövetség és a szakminisztérum közötti megállapodásnak megfelelően a polgárőr egyesületek is jogosultak az ifjú polgárőrök vonatkozásában, az érettségi előtt kötelezően előírt 50 óra közösségi munka igazolására, ha szerződés köti őket a középiskolával. 

Ez év őszétől a testnevelés keretében induló nemzeti, hazafias és honvédelmi nevelés programban is szívesen részt vennénk.

Konkrét tevékenységünket már megkezdtük. A város polgárai találkozhattak velünk a rendvédelmi szervezetek országos futóversenye Igmándi erőd beli biztosításán, járőrszolgálatot láttunk el a Komáromi Napokon, rendőrséggel és más polgárőr egyesületekkel együttműködve biztosítottuk Észak és Dél Komárom hagyományos futóversenyt, a Bozsik József Általános Iskola új műanyag borítású sportpályájának kivitelezési munkálatai egy részét biztosítottuk.

Az év hátra lévő időszakában a markánsabb rendezvények biztosítását és folyamatos tagtoborzást tervezünk. Helyben az országos, Komárom vonatkozású jeles ünnepnapokon főhajtó, a tisztelet virágai elhelyezőjeként és a rendezvényt biztosítóként is részt szeretnénk venni.

Várjuk városunk képviselői felkérését a körzetük közbiztonságának fokozását szolgáló feladatok ellátására, a körzetük polgárai biztonságérzetének emelése érdekében.

Tevékenységünk nyilvános, a város polgárait, a széles közvéleményt az egyesületünk honlapján, facebook oldalán és facebook csoportjaiban folyamatosan tájékoztatjuk. Jelen levelünk is olvasható ezeken a fórumokon.

Kapcsolatot kívánunk felvenni az Önkormányzat intézményvezetőivel, a város meghatározó civil szervezeteivel, vállalkozásaival és a vallási felekezetekkel. Határon átnyúló kapcsolatokat is ki kívánunk alakítani.

A polgárőr egyesületek, országunkban több, mint 2000 településen működnek, független, szuverén szervezetekként, közvetlen felelősséggel a település polgármesterének, az önkormányzat testületének. Kijelölt, kapcsolattartó alpolgármesterrel napi munkakapcsolatban állnak a polgárőr egyesületi elnökök. Ezt a gyakorlatot javasolnám Komáromban is.

A megalakulásunkról szóló tájékoztatáson túl a megkeresésünk célja az is, hogy városunk képviselő-testülete tagjai is tájékoztatást kapjanak egyesületünkről. Ezért kérem, a soron következő testületi ülésen jelen levelem ismertetését. De készen állok jelen levelem képviselő-testületi ülésen való személyes ismertetésére is.

Ehhez kérem az Ön engedélyét, hozzájárulást. Mindezeket személyes találkozón is kifejteném, amennyiben kapok Öntől lehetőséget és időpontot a személyes találkozásra.

Bízom benne, hogy a polgárőrség országgyűlés, kormány szintű elismertségét az egyesületünk munkája révén Komárom városában is ki fogjuk érdemelni.

 

Komárom, 2017. augusztus 4.

 

                                 Tisztelettel:

                                                                             Sass László sk.

                                            Elnök

 

 

 

Készült: 4 példányban

Egy példány: 3 lap

Kapják: 1. sz. pld: Polgármesteri Hivatal, Komárom /posta útján/

              2. sz. pld: Városi Rendőrkapitányság /e-mail útján/

              3. sz. pld: Komárom-Esztergom Megyei Polgárőr Szövetség /e-mail útján/

              4. sz. pld: Irattár